Dop

Steget in i det nya livet

Dopet är en grundläggande del av den kristna tron. Vi praktiserar troendedop. I dopets vatten lämnar vi vårt gamla liv och går in i den fantastiska framtid Gud har för oss. Dopet är ett yttre tecken på en inre förvandling. Om du vill bli döpt eller om du vill veta mer om dopet och hur det kan förändra ditt liv, kontakta Josef Arnfjell på josef.arnfjell@missionsos.org