För stadens bästa

För Stadens Bästa - Ett initiativ startat av SOS Church Västerås för att hjälpa utsatta människor i Västerås.

Idag samarbetar vi med Citykyrkan i Västerås och träffas i deras lokaler på Katrinelundsvägen 1 på söndagar kl 14:30-16:00.
Vi serverar mat till våra gäster utan kostnad.
”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er.”
Johannes 13:34
”Var ... goda och barmhärtiga mot varandra.”
Efesierbrevet 4:32
"Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.
Matteusevangeliet 40:35- 40

Följ oss gärna på Facebook och Instagram @forstadensbasta för mer information om när vi träffas och om hur du kan engagera dig.
Varmt välkommen!

Du är viktig och din insats kan göra skillnad.
Vill du vara med och vara volontär?
Vill du vara med och sponsra För stadens Bästa?
Alla insamlade medel går direkt till arbetet med För stadens Bästa