Policy
De uppgifter vi samlar in för SOS Church Västerås och de olika verksamheter vi bedriver används bara för det ändamål som anges. Anmälan till SOS Gospel Choir används bara för Gospelkörens utövande och inget annat. Detta enligt GDPR.