Information om hur Coronaviruset påverkar vår verksamhet

Vi får många frågor om hur vi tänker kring spridningen av Coronaviruset och hur det påverkar vår verksamhet. På den här sidan ger vi de svar som finns och vi kommer att hålla sidan uppdaterad allteftersom saker utvecklar sig.

Vi kommer att följa de direktiv som Sveriges regering ger samt de rekommendationer som experter på ämnet och Folkhälsomyndigheten ger.

Att tänka på för att visa omtanke
Coronaviruset covid-19 är inte dödligt för personer som för övrigt är friska. Däremot har vi alla människor runtomkring oss som befinner sig i riskzonen. För att begränsa ytterligare spridning och visa solidaritet rekommenderas följande:

Skaka inte i hand och undvik närkontakt med andra.
Håll god handhygien genom att ofta tvätta händerna med tvål och varmt vatten.
Är du sjuk eller upplever du symptom så äventyra inte andra människors hälsa utan stanna hemma. Ta även kontakt med 1177 för vägledning.
Lämna din oro och rädsla hos Gud
"Lämna alla bekymmer till honom, för han tar hand om er."
- 1 Petrusbrevet 5:7

Slutligen, som kristen behöver man alltid ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi ska följa rekommendationer och vara extra försiktiga. Och vi ska samtidigt komma ihåg att Gud tar hand om oss genom varje storm. För att oron och rädslan inte ska ta över kan vi göra vår del och sedan lägga över resten till Gud. Han är med och har lovat att aldrig överge dig.